Duchovní cesta jižní Indií 2018

14.09.2017 17:21

Srdečně zveme všechny zájemce o cestu po jižní Indii, oblasti Tamilnadu, která je vyhlášená významnými poutními místy zejména hinduistické tradice.  Cestu podnikáme již mnoho let v lednu, nejpříjemnější době pro pobyt v této oblasti. Tentokrát však bude cesta 16ti denní, abychom měli dost času vychutnat si všechna navštívená místa.

Vydáme se na cestu za poznáním  nejen Indie a jejích krás, ale zejména sebe sama. Budeme  putovat po silných duchovních místech s tisíciletou tradicí, ale okusíme  i moderní přístup k duchovnosti a mystice. Zaměříme se zejména na vnitřní prožitek této země, duchovních tradic, indického způsobu života.

Indové mají, více než jiné národy, schopnost žít v přítomnosti a je inspirativní je pozorovat při jejich každodenních činnostech.  Dosáhnout osvícení je nejvyšší hodnotou jejich životů  a realizovaní lidé jsou skutečnými hrdiny této společnosti. Vnímavý cestovatel ze západu tu má šanci získat nový pohled na realitu a  změnit tak řadu svých i obecně zažitých vzorců či názorů.

V době svátků hojnosti Pongal, které jsou svým významem obdobou našich vánoc, zažijeme s místními jejich pojetí uctívání darů Země, navíc v starobylém chrámu v Tanjavuru. V městě Tiruvannamalai vystoupíme  na posvátnou  horu  Árunáčalu,  prastaré duchovní místo Indie. Vychutnáme si různorodost energií, které nabízejí hinduistické chrámy.

Tato cesta je určena zejména  těm, kteří  si přejí poznat duchovní odkaz  Indie.  Je zaměřena na vnitřní setkání se třemi velkými učiteli.  Ramana Maharši, působící většinu života pod horou Árunačála, předal lidem učení átmavičáry jako cesty k dosažení osvícení. Na stejném místě se osobně setkáme s  avatarkou bezpodmínečné lásky, Amou Sri Shiva Shakti . A v neposlední řadě budeme mít možnost navštívit unikátní centrum Auroville, inspirované Sri Aurobindem, mistrem tvořivosti ve hmotě.

To jsou také témata, kterými se během našeho  pobytu  v Indii budeme intenzivně zabývat ať již v našich individuálních i společných meditacích, praktických cvičeních nebo debatách. Kromě toho přijmeme pozvání do  indické rodiny, užijeme si  výborné indické kuchyně, příjemného počasí i koupání v moři.

Můžeme  vám  slíbit, že zažijete neopakovatelné   dobrodružství a učiníte důležitý krok k objevení svého  lidského i duchovního potenciálu.  

Těší se na vás vaši průvodci  Dáša Eliášová a Samsu  Din

 

Organizační informace:

Termín:  pá 5.1. – so 20.1. 2018 /bude upřesněno dle odletových časů/

 

Rezervace místa posílejte na: dagmar.eliasova@email.cz,  vyřizuje Dagmar Eliášová. Po

potvrzení volného místa obdržíte k vyplnění závaznou přihlášku, Podmínky účasti a platební instrukce. Místo je závazně

rezervováno po zaplacení zálohy viz. níže.

 

Cena zájezdu bez letenky

Při účasti nad 12 osob …….………....  29.800 Kč /při závazné přihlášce a platbě zálohy do 15.10. 2017/

 Po tomto termínu se cena zvyšuje o 1.000 Kč.

 

Záloha je určena na koupi letenky a rezervaci ubytovacích zařízení a  platí se ve výši

30.000,-  Kč na účet /číslo sdělím dodatečně/. Doplatek  je třeba provést do konce listopadu  /bude včas upřesněno/.

 

Mezinárodní letenka vč. poplatků    

cca  18.000 - 21.000 Kč  (zakoupím hromadně, cena se pohybuje podle včasnosti rezervace) První letenky se budou

kupovat již v září,  dále po skupinkách jak se budete hlásit.

 

Počet účastníků

Je omezen /12-24/. O zařazení účastníka rozhoduje datum podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy. Další zájemci budou

evidováni jako náhradníci v závislosti na datu přihlášky. Pozn.: cesta je  vhodná pro každého, kdo má alespoň základní

praxi s meditacemi a zajímá se o svůj duchovní růst.

 

V ceně zájezdu JE zahrnuto:

14x ubytování, doprava; místní anglicky hovořící průvodci, česky hovořící průvodce, vstupy do památek

Doprava                                               

mikrobusem nebo auty dle velikosti skupiny

Ubytování  

14 x dvoulůžkový pokoj  v hotelu či apartmánech na úrovni min. 3 hvězdiček. Pokoje jsou s vlastním soc.

zařízením, lůžkovinami, ručníky a s klimatizací, v některých místech i s vlastní kuchyňkou.  Jednolůžkový resp. dvoulůžkový

pokoj obsazený jednou osobou za příplatek  6000 Kč. Individuálně přihlášeným účastníkům přidělíme vhodného

spolubydlícího, pokud to bude možné. V opačném případě bude třeba zaplatit zmíněný příplatek, neboť jednolůžkové pokoje

v našich hotelech nejsou k dispozici. 

V ceně zájezdu NENÍ zahrnuto:   

mezinárodní letenka včetně tax a poplatků vízum

jídlo  (z organizačních důvodů  se účastníci stravují individuálně v doporučených restauracích, ceny jídel jsou velmi

příznivé,  v průměru 20-50 Kč za hlavní chod)            

pojištění léčebných výloh a stornopoplatků – nutno individuálně , v rámci zakoupené letenky či platební karty

 

Indické  vízum

(jednovstupové  turistické)   1050 Kč (vyřídí si každý sám nebo pro zájemce vyřídím na ambasádě hromadně za popl. 350 Kč

na osobu) Instrukce k vyřízení víza ode mne obdržíte během listopadu.

Doporučené kapesné:

cca do 300 EUR v závislosti na nákupních záměrech (vystačí na jídlo, pití, suvenýry, drobné nákupy)

Přihlášky a informace na: spirituala@email.cz , tel. 604 414 044 – Dagmar Eliášová

Program  cesty :                                                                                                      

pá 5.1. 2018

1. den – odlet z Prahy  

So 6.1.                                                                                                         

2. den -  přílet ráno Chennai, přejezd  do Tiruvannamalai – jehož název „Červená hora“ je odvozen od velkolepé vyhaslé sopky Arunáčaly. Jedno z nejposvátnějších a  nejkrásnějších míst  v této oblasti. Odpoledne Návštěva ašrámu Ramany Maharšiho -  významného indického světce 20. st. 

Ne – So 7.-13.1                                    

3. – 9. den -   meditace v ašrámu R. Maharšiho - výstup na horu Arunáčala – meditace v jeskyních  – návštěva hinduistického chrámu Arunáčaléšvara zasvěcenému živlu ohně -   seznámení  s meditační technikou átmavičáry – každé ráno daršan (požehnání) u osvícené avatarky Ama šrí Šiva Šakti – meditace na téma Jak žít ze srdce -  poutní cesta pěšky kolem hory Arunáčaly, cvičení a meditace na terase hotelu, společná setkávání, sdílení…

 So 13.1.                                                     

9. den  - přesun do Tanjavuru – návštěva královského paláce s vzácnými bronzovými sochami z 8.stolení n.l. – tržiště- noční návštěva chrámu Brhadíšvara – příprava svátku Pongal

Ne 14.1.

10. den – po snídani návštěva chrámu – odhalení vyzdobeného  posvátného býka Nandina – odjezd do Darasuram – chrámu z doby  krále Rádžarádži II. Airávatéšvara – chrámové město  Kumbakonam. Vnoci dojezd do Auroville, ubytování v hotelu u moře.

Po 15.1.

11. den – akreditace pro meditace v Matrimandiu – Zlaté kouli. Komunita Auroville („Město úsvitu“), založené žákyní Srí Aurobinda,  architektonicky zajímavý komplex s experimentálními domy kombinují západní a indické prvky. Mottem tohoto projektu je „život v harmonii“ . Matrimandir je obrovské kulovité hi-tech meditační centrum uprostřed městečka. Hlavní zajímavostí centra je obří křišťálová koule, která může způsobit dočasnou jasnozřivost. Získání akreditace je třeba ke vstupu do vnitřní části Auroville. Odpoledne  výlet Pontichery –návštěva hinduistického chrámu a dalších památek , příp. možno zůstat u moře a relaxovat.

Út 16.1.

12. den – výlet Pontichery – návštěva ašrámu Šrí Aurobindo Ghóše – filosofa a guru, jehož mramorové sámadhi – (hrob) je denně  obklopeno  nádhernými obrazy z květů a množstvím věřících. Tvořivost ve hmotě – meditace, sdílení…Návštěva hinduistického chrámu s posvátným slonem. Přímořská promenáda -kavárny, restaurace, indické speciality, noční trhy, sárí-haus…

St 17.1.

13. denráno meditace v Matrimandiru, návštěva Auroville, oběd, poté odjezd směr Mamallapuram

Čt 18.1.

14. den -  historické  městečko Mamallapuram, významný přístav dynastie Pallavů (5.-9. st) s unikátními  jeskynními chrámy,  s prastarým vodním chrámem Shore, ale i bílými plážemi a spoustou malebných restaurací a krámků. (od r. 1995 je M. na seznamu kulturního dědictví Unesco)  –  

Pá 19.1.

15. den – Mamallapuram – návštěva chrámu Saibaby ze Shirdi, koupání, nákupy, odpočinek 

So 20.1. - 16. den – odlet z Chennai - /bude upřesněno dle letenky/ -  přílet do Prahy

 

Průvodci:  

indický anglicky hovořící průvodce Samsu Din, Dáša Eliášová a místní odborní průvodci

Dagmar Eliášová

Již řadu let  organizuje duchovně zaměřené cesty do zahraničí /Egypt, Izrael, Mexiko, Indie, Tibet, Nepál, Bosna, Španělsko  apod./ Své poznatky aplikuje během osobních terapií a vedení prožitkových seminářů a konstelací. Získala certifikáty v  regresní terapii u A. Dragomireckého, terapie RUŠ u K. Nejedlého, metod SRT,  Ho´oponopono, BIO-Touch, Pranic Healing, Hypnózy v terapeutické praxi, Restrukturalizace dle T.Detzlera, Emoční homeopatie M. Kafkové atd. Aktivně využívá  staroegyptské a plejádské léčebné techniky, andělské energie apod.  

Samsu Din

dlouholetý spolupracovník v Indii a majitel partnerské cestovní kanceláře. Spolehlivý organizátor,  pohodář  se smyslem pro humor a pochopením pro evropskou mentalitu.