Přednáška s Jaromírem Kozákem EGYPT ESOTERICKÝ - 25.3.2010 a další ...

02.03.2010 17:51

Přednášky s Jaromírem KOZÁKEM

" Přikročím nyní k tomu, abych o Egyptu podal podrobnější výklad, protože je v něm více podivuhodných věcí než v kterékoli jiné zemi a stavby nad pomyšlení větší než kdekoli jinde. Proto povím o Egyptu více. "   (Herodotos)

 

Egypt je země závratné kultury a hlubokého duchovního poznání. K pochopení jakéhokoli duchovního směru napomůže alespoň rámcová znalost starého Egypta, který je zdrojem duchovna v našem věku a prostředník mezi kulturami ještě staršími. Užitečná znalost se nezaměřuje jen na duchovní odkaz, nebo pouze na materiální kulturu, ale používá materiální kulturu jako základ. Posluchači budou rámcově seznámeni se zeměpisem Egypta, jeho dějinami a reáliemi a s některými esoterickými aspekty egyptské civilizace.

Fotografie z akce ZDE :)

 

Kdy:                        čtvrtek 25.3. 2010 od 18 do 20.30 hodin

Kde:                        Centrum osobního růstu Spirituála, Praha 4 - Braník

Lektor:                     Jaromír Kozák

Cena:                      200,- Kč

 

Rezervace:               na spirituala@email.cz, nebo tel. 777 129 373  Katka

 

Další  přednášky :

Čt 8.4.  - téma Duchovní odkaz starého Egypta - hermetismus, magie a náboženství              

Ač zcela samostatná, je tato přednáška pokračováním tématu Egypt esoterický. Budeme se zabývat egyptskou magií, náboženstvím a hermetismem, který je darem egyptských mudrců západnímu světu.

So 17. 4. – kurz  Základy čtení hieroglyfů pro každého - celodenní kurz - více informací zde

Celodenní kurz o staroegyptských hieroglyfech, jejich významu a čtení, určený laikům se zájmem o tuto oblast.  Znalost hieroglyfů je přirozenou bránou k hlubšímu poznání nejen egyptské kultury, ale především jejího duchovního odkazu.

Čt 22.4. - téma  Knihy  mrtvých

Knihy mrtvých popisují putování duše po opuštění těla a prostředí, v němž se duše pohybuje předtím, než se znovu vtělí. Nejznámějšími knihami mrtvých jsou Egyptská a Tibetská. Existují však i v řadě dalších kultur, kde vznikaly obvykle zcela nezávisle na sobě. Proto je zvlášť zajímavé jejich srovnání.

Čt 6.5. – téma  Historický  Ježíš

Ježíš je jednou z vůbec nejdůležitějších postav lidstva. Přesto jej známe spíše jako mytologickou než  historickou postavu. Na základě četných dokumentů a duchovních tradic v řadě zemí se pokusíme o rekonstrukci jeho života coby historické osobnosti.

Čt 20.5. - téma  Máří  Magdaléna

Máří Magdalena je jednou z nejpozoruhodnějších žen v dějinách. Vydáme se po jejích stopách a pokusíme se  nastínit obraz toho,  jaká  doopravdy byla a ne jakou ji učinila pozdější tradice. 

Čt 3.6. – téma Wilhelm Reich

Wilhelm Reich byl vědec světového formátu, který značně předběhl svoji dobu, učinil řadu převratných objevů (například přechodového stádia mezi mrtvou a živou hmotou) a zároveň nevědomky potvrdil mnohé klíčové poznatky psychoenergetiky, jako je například existence prány (nazýval ji orgon) a hadí síly. I když zanechal velice rozsáhlý archiv a napsal mnoho knih, u nás je velmi málo znám.

Čt 17.6. – téma České spiritistické hnutí

České spiritistické hnutí je unikátním jevem co do stáří, kvality i rozšíření. Spiritisté byli prakticky ve všech dobách pronásledováni a byly o nich šířeny zkreslené informace. V rámci spiritismu vznikla i velmi rozsáhlá literatura a překrásné projevy médijního umění. Spiritisté se v Čechách zásadně zasloužili i o naplnění národního obrození a vznik Československé republiky.

 

Jaromír Kozák

od útlého mládí se zabývá historií, archeologií (zejména egyptologií) a poznáváním duchovna. V letech 1989 až 1993 studoval na Karlově univerzitě obor egyptologie-archeologie. Je soukromým badatelem, spisovatelem a překladatelem na poli literatury faktu a duchovního odkazu. Je autorem řady úspěšných knih a spolupracuje s různými časopisy, televizními a rozhlasovými stanicemi a příležitostně přenáší. V roce 2005 byla jeho teorie funkčního modelu spiritismu oceněna konzervativci z Klubu Sisyfos Stříbrným bludným kamenem. Dlouhodobě se zabývá egyptským duchovním odkazem a egyptštinou, v jejím rámci zejména fonetikou. V roce 2008 vydal po letech luštění své  řešení v rámci prvního svazku Egyptština – jazyk bohů. http://www.jaromirkozak.estranky.cz/