Ženský kruh na téma Harmonizace ženských a mužských energií v dnešním světě

24.11.2016 15:27

Střety mužského a ženského vidění světa jsou staré, jako svět sám. Jsou to síly, které vedly lidstvo k pokroku, ale i k destrukci a válkám. Dnes doznívá dlouhé období, podporující mužské energie a ženská síla se hlásí k životu a uplatnění ve společenských procesech. Chce být po dlouhé době slyšena, uznána a ctěna. Ať už jsme ženy v domácnostech, nebo pracujeme na významných či méně významných postech,  neustále jsme konfrontovány s odlišnostmi v mužském nazírání na svět a na schopnosti a poslání ženy.

Řada žen se také  v poslední době vydala na cestu duchovního či profesního rozvoje a není vždy podporována a chápána svým okolím, partnery, rodinou. Stojí před otázkou, jak jít za svým cílem a zároveň obstát ve svých tradičních rolích.

Setkání je o hledání pravého ženství. Ne o ženách v soutěži s muži, ale o tom, jak fungovat ve spolupráci s nimi. Je o otevření se alternativním pohledům na realitu, uvolnění se z konceptu patriarchálního pohledu na svět, úspěch a smysl života a na spolupráci mužských a ženských aspektů života. O pochopení, kde jsou naše silné stránky, proč fungujeme jak fungujeme, v čem jsme skvělé a co nám nejde už z podstaty naší přirozenosti. A rovněž co oceňujeme a čekáme od našich mužských protějšků, jak sladit oba světy do harmonického celku.

Tento kruh, který je zatím určen výhradně pro ženy, dá prostor pro sdílení vlastních zkušeností a řešení, jak být ve své síle a harmonii s mužským elementem, přes všechny odlišnosti druhů.

Zveme všechny ženy, které cítí potřebu sdílet na toto téma s ostatními ženami.

 

Kdy:     čt 24.11. 2016 od 18 – 20.30 hodin

Kde:     Barevný svět, Karlovo nám. 3

Sebou:  přezůvky, dobrou náladu

Vstupné: 250 Kč

Moderují: terapeutky Renata Škrabalová a Dáša Eliášová

Rezervace míst: na mailu spirituala@email.cz