Seminář - Vstup do Nově vznikajícího Světa s Erwinem Pearlmanem

20.10.2012 10:00

 

„Erwin je jedním z nadaných léčitelů naší doby. Během jednoho sezení můžete projít niternou proměňující cestou, vstoupit do jiných rovin bytí, transformovat se, být vyléčeni na těle, v emocích i na duchu. Je to zkušenost, která nejde popsat jen tak slovy.”                                                                                                                   Tyler Tyhurst, televizní a filmový producent

„Jedno setkání s Erwinem mi změnilo realitu zcela od základů.  Je to ten nejdůležitější člověk v mém životě, kterému vděčím za skutečné probuzení, za to, že jsem tam, kde jsem a že mohu žít vědomý život a být vědomým tvůrcem své reality v souladu se svou duší.  A to nemluvě o inspiraci pro ostatní, kteří se probouzeli a probouzejí společně se mnou.“
                                                      PhDr. Tomáš Kupčík, Ph.D., majitel Rožnovského pivovaru a Rožnovských pivních lázní
 

Kdy:            víkend 20.-21.10. 2012

Kde:            Centrum osobního růstu Spirituála, Praha 4 - Braník,

Lektor:        Erwin Pearlman /USA/

Program:     viz níže – seminář bude tlumočen do češtiny

Cena:           3.500 Kč 

Rezervace:   na spirituala@email.cz, zálohu ve výši 1000 Kč zašlete na účet

                    242208111/0300, uveďte prosím svoje jméno. 

Sebou:         pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby

 

Program semináře:

sobota  10 -  18 hod

neděle  10 -  17 hod

Čas ukončení je orientační. Po oba dny budeme mít dostatek času na přestávky a na oběd.

Tento kurz je podmínkou účasti na kterémkoliv mírně pokročilém a pokročilém kurzu

 

Zveme vás na velmi důležitý workshop, jehož náplní je příprava na plné přijetí nové, daleko pozitivnější budoucnosti, protože Starý svět se rozpadá a na jeho místě vzniká Svět nový.

Zaměříme se hlavně na sladění se s tím novým, přicházejícím tak, abychom byli schopni naplno vnímat to, co bylo dříve neviditelné.

V průběhu dvoudenního kurzu budeme hodně diskutovat a dozvíme se spoustu technik. Budeme se věnovat také transformační meditaci. První z nich nám pomůže vyčistit, vyjasnit, vybalancovat a znovu propojit svá čakrová centra. To nám umožní a celkově usnadní  toto nové vnímání v sobě otevřít.

Další skupina meditací a technik bude zaměřená na opravdové setkání se  svým vnitřním dítětem -

s minulostí - a na její vyléčení jako důležitou podmínku pravého posunu dál na naší cestě. Uvolníme tak snáze to staré v nás a nové "magické" dítě se pak stane součástí naší Budoucnosti.

Na programu jsou další silné duchovní, mentální, emoční a pro některé i fyzické léčivé meditace,

založené na starodávných egyptských léčebných technikách.

V neděli postoupíme dál, budeme mít šanci potkat své Budoucí Já - to, které už vstoupilo do rezonance s Novým Světem. Dotkneme se ho a vytvoříme si s ním vztah, který nám pomůže pokračovat v cestě.

Na konci našeho setkání pak uvolníme vytvořené energie osobního a globálního léčení do světa.

 

Erwin Pearlman

Erwin Pearlman je vzácný člověk, učitel a léčitel, který se celým svým srdcem věnuje objevování hlubokých spojitostí těla a mysli a jejich léčení. Posledních 35 let svého života rozvíjí jedinečné léčitelské techniky spojené s duchovním rozměrem bytí.

Tento jeho zájem probudili v 70. letech “mistři práce s tělem”, mezi nimi například pánové Rolf nebo Feldenkrais. Erwin začal se zaujetím  zkoumat léčení těla ve spojení s nejrůznějšími šamanskými a metafyzickými přístupy a vydal se na vlastní cestu spojování mnoha různých postupů. Léčil jednotlivce a pracoval i ve skupinách. Učil práci s energií a tělem na Institutu Esenciální Integrace v Santa Monice, v Kalifornii. Asistoval výzkumu a směrování Samadhi Tank Centra v Los Angeles.  Od roku 1979  spolupracuje s Lazarisem, duchovním učitelem a přítelem.
V roce 1980 rozvinul "Beyond Bodywork" (Za prací s tělem) - kurz pro praktikující, který později rozšířil na "A Look Deeper" (Hlubší pohled) - kurz sestavený pro terapeuty těla a mysli. Vytvořil koncept 6-měsíčního léčitelského workshopu pro zkušené léčitele vedoucí k ještě hlubšímu pochopení metafyzických a duchovních principů a k jejich integraci do terapeutické praxe. Začátkem 80. let se Erwin pustil více do práce s aurou a energií. Jeho záměrem je pomoci svým klientům soustředit se příměji na své duchovní spojení, rozšířit si pojetí osobního léčení, které se má dotýkat emoční, mentální i psychické stránky procesu právě tak jako fyzického těla. Díky tomu klienti šíře vnímají sebe sama, své skutečné Já. Hlouběji chápou své poslání. Skrze velmi osobní změněné stavy vědomí lidé nacházejí zcela nové roviny léčení i nové pochopení, prohlubují si schopnost emočního prožitku, a objevují prameny své tvořivosti. Od 90. let cestuje Erwin po Spojených státech a po světě za svými individuálnímu klienty i na skupinové semináře. Tento rok zavítá poprvé k nám.

 

Klienti o Erwinovi napsali:

"Erwin Pearlman je člověk s jasným pohledem a hbitým vnímáním, širokým záběrem znalostí a takovou hloubkou pochopení, která mne nepřestává udivovat. Sdílet s Erwinem čas a prostor je hluboká zkušenost. Je to čas přijímání informací tak prostých, jako jak jíst a jak spát, stejně jako těch, které z vás dočista svléknou vše omezující a nechají vás tak. Je to čas zkoumání technik, čas snění a směrování, které nás může dovést k duchovní celistvosti. A vždycky je to čas a prostor průzračný, klidný, plný vřelosti, důvěry, svobody a radosti z nenapodobitelné lásky."

Dorothy Elkington, vychovatelka v důchodu 

"S dovedností chirurga vydělí karmu, odebere a odhalí vše nepotřebné a pro vás nepodstatné, aby vás nasměroval na vaši cestu k celistvosti. Jeho integrita, vhled, schopnosti a záměr jsou vysoce rozvinuté, výsledky jeho práce s vámi vždy ryze osobní, trvalé a hluboké."                                                         Kim Elkington, majitel The Algonquin čajové společnosti