Seminář Átmavičára - učení Ramany Maharišiho v Piešťanech (SK)

03.03.2013 15:00

 

o.z Spol. Slovensko-indického priateľstva pob. Piešťany a

centrum osobního růstu Spirituála Vás srdečně zvou na

seminář

Átmavičára - učení Ramany Maharišiho

 

Ramana Mahariši byl jedním z největších mudrců a současně učitelů mystické spirituality v dějinách. Svým životem dokonale naplnil ideál naprosté duchovní moudrosti – byla pro něj pravou a jedinou přirozeností. Metoda introspektivního sebedotazování –  átmavičára  – je přímá, čistá a srozumitelná.  Je to cesta pro každého, kdo má opravdovou touhu po poznání smyslu života.

 

 

 

 

 

Kdy:               ne 3.3. 2013 / 15-19 hod/

Kde:                Maharišiho meditační centrum, Winterova 3, Piešťany

Lektor:           PhDr. Anka Galovičová

Vstupné:        15 EUR /studenti a důchodci 20% sleva/

                       vstupné zahrnuje kurzovné a ayurvédskou večeři

Rezervace, info:        spirituala@email.cz – D. Eliášová,

Ubytování:                D. Eliášová

Učenie Ramanu Maharišiho prednáša: PhDr. Anka Galovičová

Od  svojich 17-tich rokov cvičí jogu, zaoberá sa védskou kultúrou,

indickou filozofiou a psychológiou. sebapoznávaním. R. 1975 obhájila 

na Filozofickej fakulte UK, Katedre klinickej psychológie v Prahe

diplomovú prácu „Psychologické aspekty jogy“ a r. 2009

Štúdiu Aplikácia jogy v dennom živote pre duševný rozvoj človeka.

 

Je zakladateľkou občianskeho združenia Spoločnosti Slovensko-indického

priateľstva.

Je autorkou niekoľkých publikácií a stoviek článkov  zameraných

na aplikáciu poznatkov v praxi.

Za priekopnícku prácu v oblasti psychosomatiky bola ocenená

aj v zahraničí a zaradená do encyklopédie Who is who medzi

významné osobnosti.

Svoje poznatky aplikuje pre všetky vekové kategórie formou jogových

a psycho-somatických cvičení, prednášok, interkultúrneho učenia,

vzdelávacích aktivít v oblasti duchovného rozvoja, národných

a medzinárodných projektov v oblasti osvojenia si psychohygienických

návykov a zdravého životného štýlu.

Od 1990 organizuje okrúhle stoly zamerané  na medzináboženský dialóg,

osobnostný rast, na búranie predsudkov voči iným náboženstvám.

Od roku 1985 organizuje v Piešťanoch a v iných mestách

Slovenska festival India plná farieb a festivaly multikultúry.

 Viac o aktivitách na: www.slovindia.greenheart.sk