ČÍNA – TIBET – NEPÁL říjen 2019

07.06.2019 09:08

S radostí si vás dovoluji pozvat na dlouho očekávanou poznávací a meditační cestu po Číně, Tibetu a Nepálu. Cesta je určena pro každého, kdo má alespoň základní meditační praxi a touhu navštívit silná duchovní místa těchto kultur. Fyzicky by ji měl zvládnout každý, kdo chápe spojitost mezi tělem a duchem a netrpí zásadními zdravotními problémy. Navíc počasí má být v tuto dobu ideální, tedy dle slov našeho průvodce z osvědčené CK China tours,která pro nás cestu zajišťuje. Navštívíme Peking a v  oblasti Xi-anu prozkoumáme tři areály s významnými a zřídka navštěvovanými pyramidovými hrobkami.V Tibetu  budeme moci obdivovat Lhasu a rozlehlé sídlo dalajlámů Potalu, hroby prvních tibetských králů, jako i prastaré chrámy a kláštery. Úchvatné  pohledy nabízí i pohoří Himáláj. A Nepál nám představí výjímečné buddhistické a hinduistické svatyně. Věřím, že společně prožijeme nezapomenutelné dobrodružství, jako i jedinečné zážitky na naší duchovní cestě.

 

Termín:           čt 10.- čt 24.10. 2019 – 15 dnů

Program:         přesný program je připojen viz. dole

Přihlášky:       Dáša Eliášová, tel. 60414044, spirituala@email.cz

Cena:             68.800 Kč plus letenka /přesné info viz dole/, splatná v dílčích platbách

Závazná přihláška a platba zálohy 30.000 Kč  do 30.6. 

Počet účastníků omezen.

Častý dotaz na počasí, dle info CK: Počasí  je v tuto dobu v Tibetu naprosto ideální. Budete navíc jen ve Lhase a blízkém okolí, kde ještě taková zima nebude. Večer bude chladněji, třeba 5°C a pak hlavně brzy ráno bude jen lehce nad nulou. Jakmile ale začne svítit sluníčko, tak bude přes den určitě 15°C nebo i více. Je to navíc období, kdy je počasí velmi stálé, je krásná viditelnost a nemělo by pršet. V Číně a Nepálu bude v té  době teplé a příjemné počasí.

Program

1. den I 10.10.

Odlet z Prahy

2. den I 11.10.

Peking: přílet běhen dne. Dle příletu možná návštěva Zakázaného města. Bude upřesněno podle vybraného letového řádu. Večer fakultativně místní specialita pekingská kachna.

3. den I 12.10.

Peking – Xi'an (Si-an): ráno transfer na Pekingské Západní nádraží; příjezd do Xi´anu na Severní nádraží okolo třetí hodiny odpoledne; ubytování a podvečerní prohlídka města – Velká mešita (jako jediná památka má otevřeno až do 19:00) a večerní procházka muslimskou čtvrtí s možností ochutnávek místních specialit.

4. den I 13.10.

Xi'an a okolí: celodenní výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády  – jedinečné archeologické naleziště z konce 3. stol. př. Kr.; zastávka s prohlídkou na pyramidální hrobce prvního svrchovaného císaře Qin Shihuangdi (Čchin Š´-chuang-ti); odpoledne návrat do města a dle času návštěva monumentálních 14 km dlouhých městských hradeb.

5. den I 14.10.

Xi'an a okolí: celodenní výlet po okolí města s návštěvou císařského pyramidálního mauzolea    Yangling (Jang-ling) z období dynastie Západní Han (Chan) z 2. stol n.l.; návštěva dalšího mauzolea Maoling (Mao-ling), největšího „pyramidálního“ pohřebiště dynastie Han. 

6. den I 15.10.

Xi'an – Chengdu (Čcheng-tu): dopoledne přejezd (cca 4 h) rychlovlakem do hlavního města provincie Sichuan (S´-čchuan); odpolední prohlídka města – buddhistický klášter Wenshu (Wen-šu) s typickou venkovní čajovnou skvělou vegetariánskou restaurací.

7. den I 16.10.

Chengdu a okolí: celodenní výlet s ranní návštěvou chovné stanice unikátní pandy velké, buddhistického chrámu Baoguang z období dynastie Tang (Tchang) s tzv. Naklánějící se pagodou; návštěvou mauzolea Yongling (Jung-ling) z 10. stol, jediné nadzemní mauzoleum v Číně.

8. den I 17.10.

Chengdu – Lhasa (nadmořská výška 3500 m): dopoledne přelet do hl. města Tibetu; transfer do hotelu; ubytování; procházka po náměstí Barkhor a uličkami staré Lhasy a prohlídka Džokhangu  – nejposvátnějšího chrámu v samém centru města.

9. den I 18.10.

Lhasa: rozsáhlé bývalé sídlo dalajlamů palác Potála  (prohlídka cca na 1 a ½ h, je dán časový limit na prohlídku 1 h plus nějaký čas na vstup a výstup); známá foto-vyhlídka na Potálu tyčící se do výšky 117 m na tzv. Červeném kopci – Marpo Ri; jeden z největších klášterů tzv. sekty žlutých čepic – klášter Sera s možností chytit okolo 15:00 tzv. mnišské rozpravy.

10. den I 19.10.

Údolí Jarlung – celodenní výlet do kolébky tibetské kultury a státnosti: sídlo prvních tibetských králů hrad Jumbulagang a tzv. Údolí králů s hroby prvních tibetských králů, nejstarší tibetský klášter Samje; pozdě večer návrat do Lhasy. Je to opravdu dost dlouhý den a se zařazením hrobek ještě delší. Je nutno počítat ráno s odjezdem v osm hodin a návratem opět v osm.

11. den I 20.10.

Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän (cesta cca 1 a ½ h), ležícímu v nádherné scenerii přírodního amfiteátru 4300 m n. m., vysoko nad řekou Kjičchu, cca 2 km dlouhý poutní okruh okolo (po vrstevnici po vyšlapané pěšině, občas kameny) kláštera s nádhernými výhledy do údolí; po návratu do Lhasy bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka .

12. den I 21.10.

Lhasa: půldenní výlet do téměř pětitisícového průsmyku Kampa (4794 m) s nádherným výhledem na křišťálově modré posvátné jezero Jamdok a na v pozadí se tyčící 7200 m vysokou horu Nanťingaca; návrat zpět do Lhasy a po cestě jeden z největších klášterů sekty žlutých čepic – Däpung nedaleko Lhasy, ve kterém kdysi žilo až 10 tis. Mnichů.

13. den I 22.10. 

Lhasa – Káthmándú: ráno transfer na letiště a přelet do hlavního města Nepálu (pravděpodobně (11:50-11:10, v Nepálu je časový posun 2 a ¼ h); za pěkného počasí nádherný výhled na hlavní himálajský hřeben; ubytování a odpoledne tzv. opičí chrám Svajambhunáth s vyhlídkou na celé Káthmándské údolí; v podvečer obchodní čtvrť Thamel.

14. den I 23.10.

Káthmándú: celodenní okruh po městě – starobylé hlavní město Bhaktapur (asi nejméně postižené místo zemětřesením v r. 2014), hinduistické centrum Pašupatináth se spalovacími gháty a centrum tibetské komunity Bódhnáth s monumentální stupou; pravděpodobně večer transfer na letiště a odlet domů.

15. den I 24.10.

Přílet domů dle zvoleného letového řádu

 

Cena na osobu při 10 osobách                                       68 800 Kč

Záloha se závaznou přihláškou do 30.6. 2019               30 000 Kč

Doplatek do 30.8. 2019                                                                 

Mezinárodní letenka (Praha–Peking/Káthmándú–Praha) 18-20 tis Kč

Jednolůžkový pokoj (při lichém účastníku)                          8140 Kč

Čínské vízum                                                                       3300 Kč

Nepálské vízum (platí se až po příletu přímo na letišti)        25 USD

Pojištění léčebných výloh (pojišťovna UNIQA)                  48 Kč/den

Pojištění proti stornu (pojišťovna UNIQA)                 2,2% z celkové ceny

Při současném pojištění léčebných výloh, jinak        2,5% z ceny

Tento zájezd je vyňat ze slevového systému CK CHINA TOURS, uvedené ceny jsou konečné a termín zakázky závazný.

Cena je kalkulována pro minimální počet 10 osob. Při nižším počtu osob bude cena překalkulována. 

Pro zájezd platí Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdech CK (2019).

Podmínky a upřesnění

V ceně zájezdu je zahrnuto:

Český čínsky hovořící odborný průvodce,  v Tibetu navíc místní anglicky hovořící průvodce; meditační program pod vedením D.Eliášové,  ubytování; veškerá doprava dle programu; vstupní povolení do Tibetu; vstupy do památek a přírodních lokalit; pojištění CK proti úpadku; informační materiály CK.

Doprava:

2x vnitrostátní letenka Chengdu–Lhasa a Lhasa–Káthmándú včetně všech tax a poplatků; 2x rychlovlak 2. třídy na sezení Peking–Xi´an–Chengdu; mikrobus na veškeré transfery a výlety po městech a okolí; případné metro v Pekingu a Xi´anu.

Ubytování a stravování:

12x dvoulůžkové pokoje standardu 3* se snídaní vždy na turisticky atraktivním místě či v centru města.

V ceně zájezdu není zahrnuto:

Nic, co není uvedeno výše, zejména mezinárodní letenka (cena zvlášť); čínské vízum (cena zvlášť); nepálské vízum (cena zvlášť); obědy a večeře a veškeré nápoje; pojištění léčebných výloh a stornopoplatků (cena zvlášť).