akce s dr. Ruedigerem Dahlkem v Hotelu PYRAMIDA, Praha 6

06.04.2013 20:00

 

POZVÁNÍ

Ve dnech

6.-7. dubna 2013 bude

v hotelu OREA PYRAMIDA Praha 6

akce s dr. Ruedigerem Dahlkem,

 

ikonou psychosomatické medicíny, lékařem-psychoterapeu­ tem a autorem mnoha světových bestsellerů z oblasti holis­ tické medicíny, ale nejnověji také z oblasti zákonů osudu, oblasti archetypů a stínu podľa učení C.G.Junga.

 

V sobotu 6.4.2013 od 20.00 do 22.00 hod. bude přednáška na téma: Nemoc jako řeč duše, nemoc jako cesta,

v neděli 7.4.2013 od 09.00 do 18.00 hod. bude celodenní seminář na téma jedné z nejnovějších knih dr. Dahlkeho:

Princip stínu. Smíření s naší temnou stránkou.

 

Překlad do jazyka českého je samozřejmě zajištěn.

Zastupuji dr. Dahlkeho na Slovensku i v Čechách, překládám a vydávám jeho knížky i meditační CD ve svém vydava-telství AVANIS, které jsem založila výhradně kvůli němu. Také organizuji semináře s panem Dahlkem. V Bratislavě jsme už měli dva semináře (v červnu 2010 a v únoru 2012) a protože ze strany českých zájemců o jeho dílo neustále přicházely prosby o zorganizování semináře v Čechách, kde byl pan Dahlke naposledy před deseti lety, rozhodli jsme se uspořádat akci ještě v roku 2012. Termín 14.-15.12.2012 – tak krátce před vánočními svátky – se však ukázal být dosti nevhodným, a tak jsme akci přeložili na duben 2013. Pan Dahlke je vybookován až do konce roku 2014, proto jsem byla velice ráda, že se uvolil „obětovat“ nám volnou neděli 7.4.2013. Mnozí však žádali, aby se přece jenom uskutečnila alespoň jedna přednáška, a tak pan Dahlke souhla­sil s jednou přednáškou v sobotu od 20.00 hod., kdy přijede do Prahy z akce, kterou má v ten den v Linzi.

 

Doufám, že mé pozvání přijmete a přijdete si užít tohoto výjimečného, charizmatického člověka, jakým pan Dahlke nesporně je. Bylo by nám potěšením.

 

Není potřeba se přihlasovat, jednoduše si zakupte vstupen-ku přes www.vstupenkov.cz.

 

Ráda bych Vás poprosila přeposlat tento mail včetně přilo­ ženého banneru všem Vašim kolegům a přátelům, kteří by o osobní střetnutí s panem Dahlkem mohli mít zájem.

 

Tak se těším na shledanou! Se srdečním pozdravem,

Ing. Izabela Platznerová, MBA konatelka

vydavatelství AVANIS Bubnová 3/33 945 01 Komárno Slovenská republika +421 915 727 915

mail:  platznerova@avanis-dahlke.eu   nebo platzner33@stonline.sk

www.avanis-dahlke.eu